Uppgiftsbeskrivning:
"Studenten väljer en av de givna bilderna. Beroende på vilken bild som studenten väljer anges det högsta möjliga betyget för den bilden i mapparnas namn. Studenten ska sedan efterlikna bilden med hjälp av objektgrafik. Studenten ska använda sig av layer, pen-tool, gradient mesh, clipping mask, compound path, opacity mask och groups för att uppnå sitt slutgiltiga resultat. Live-trace är inte tillåtet. Lagerstrukturen ska vara välorganiserad, genomtänkt och vardera lager ska ha tydliga och beskrivande namn som gör det lätt att hitta för vem som helst."
Uppgift från årskurs två på Högskolan Dalarna. 
Bilden ovan var bilden jag valde att ha som referens och att efterlikna. 
För att skapa kameran i Illustrator började jag med att skapa de enklaste delarna för att lära mig programmet bättre, det vill säga att jag började med handtagen/huset på kameran. För att sedan gå vidare till display och sedan objektivet. Det svåraste och mest detaljrika var kamerablixten och reflektionerna i glaset på linsen, så det gjorde jag sist när jag hade lärt mig hur en bäst arbetade i programmet.  
I denna uppgift lärde jag mig att skapa fotorealistiska realistiska bilder i Adobe Illustrator och bilden ovan är resultatet av denna skoluppgift.