indomi

Ett uppdrag där material till nystartat HVB-hem skulle tas fram. I uppdraget ingick att ta fram profilfärger, typsnitt, slogan, broschyr, rollup, brevmall, grafisk manual, samt uppdatering av deras hemsida.