din guide till inkluderande reklam

Utdrag ur en guide till hur en kan arbete med inkluderande reklam, som var ett resultat av examensarbetet ”Reklambyråers arbete med inkluderande reklam”. Guiden tar upp fakta som kan vara bra att veta för att skapa inkluderande reklam samt tips om hur en kan arbeta för att inkludera. Examensarbetet och guiden skapad tillsammans med Sofia Sandvik. Vi arbetade tillsammans med att ta fram information, text och designmanér, sedan bidrog jag främst med illustrationer.